Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P23 P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego UL. MALENICKĄ, granicą adm. miasta, UL. GROTA ROWECKIEGO, UL. SŁOWACKIEGO i UL. TĘCZOWĄ (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 69/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P23
Uchwała: Uchwała Nr 328/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)