Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ulicą MALENICKĄ, granicą adm. miasta, ul. GROTA ROWECKIEGO, ul. Słowackiego i. ul. Tęczową
Uchwała: Uchwała Nr 69/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P23
Uchwała: Uchwała Nr 328/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.