Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P24 P24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego UL. ŻÓŁKIEWSKIEO, UL. ENERGETYKÓW i torami PKP (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 68/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P24
Uchwała: Uchwała Nr 327/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)