Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ul. ŻÓŁKIEWSKIEO, ul. ENER-GETYKÓW i torami PKP
Uchwała: Uchwała Nr 68/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r.
P24
Uchwała: Uchwała Nr 327/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.