Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P30 P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYNEK” na obszarze położonym w rejonie ulic: Esterki, Szwarlikowskiej, Wolność, wschodniej, południowej i zachodniej pierzei Rynku w Radomiu (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 544/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2001 r.
P30
Uchwała: Uchwała Nr 330/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)