Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RYNEK”
Uchwała: Uchwała Nr 544/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2001 r.
P30
Uchwała: Uchwała Nr 330/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.