Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ŻYTNIA”
Uchwała: Uchwała Nr 547/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2001 r.
P33
Uchwała: Uchwała Nr 329/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.