Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P33 P33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ŻYTNIA” na obszarze położonym w rejonie ulic: Mireckiego, Szpitalnej, Rynku, Krakowskiej i Wałowej w Radomiu (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 547/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2001 r.
P33
Uchwała: Uchwała Nr 329/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)