Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P44 P44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DWORZEC KOLEJOWY”
Uchwała: Uchwała Nr 606/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.09.2013 r.