Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P44 P44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DWORZEC KOLEJOWY” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 606/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2013 r.