Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P45 P45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA” obejmujący teren pomiędzy ulicami: Podwalną, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta i Narutowicza (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 97/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.