Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podwalnej, Wałowej, Lekarskiej, Tochtermana, Traugutta, Narutowicza w Radomiu – „NARUTOWICZA”
Uchwała: Uchwała Nr 97/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.