Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P46 P46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PLANTY” obejmujący teren pomiędzy ulicami: Narutowicza, Traugutta, Planty i ks. prof. Sedlaka (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 98/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04. 2007 r.