Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza,Traugutta, Planty, Ks. Sedlaka w Radomiu – „PLANTY”
Uchwała: Uchwała Nr 98/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04. 2007 r.