Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P47 P47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WARYŃSKIEGO”
Uchwała: Uchwała Nr 469/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.04.2017 r.