Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P47 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Traugutta, Mickiewicza, 25-go Czerwca, granicą m.p.z.p. „Dworzec Kolejowy” – „WARYŃSKIEGO”
Uchwała: Uchwała Nr 109/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P47
Uchwała: Uchwała Nr 469/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.04.2017 r. /uchw. zmieniająca/