Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P47 P47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WARYŃSKIEGO” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 469/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2017 r.