Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Perzanowskiej, Mieszka I, granicą działek prywatnych, granicą m.p.z.p. „Rzeka Mleczna”, „Krzewień”, terenem PKP –„HUTA JÓZEFOWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 99/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.