Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P53 P53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „HUTA JÓZEFOWSKA” obejmujący teren ograniczony ulicami: Perzanowskiej, Mieszka I, granicami działek prywatnych, granicą m.p.z.p. „Rzeka Mleczna” i m.p.z.p. „Krzewień” i terenami kolejowymi (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 99/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P53
Uchwała: Uchwała Nr 729/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2018 r. (ograniczenie obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu)