Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P55 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Północnej, Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów – „PÓŁNOCNA”
Uchwała: Uchwała Nr 102/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.