Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P55 P55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PLAN PÓŁNOCNA” obejmujący teren ograniczony ul. Żółkiewskiego, terenami kolejowymi, ul. Północną, granicą terenu osiedla jednorodzinnego przy ul. Północnej, ul. Zubrzyckiego (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 102/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r.