Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P56 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Kozienickiej, Północnej, terenem PKP – „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA”
Uchwała: Uchwała Nr 101/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P56
Uchwała: Uchwała Nr 491/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 30.03.2009 r. /uchw. zmieniająca/