Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P56 P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 447/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.03.2017 r.