Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P57 P57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ELEKTROCIEPŁOWNIA” obejmujący tereny położone w rejonie ulic: Energetyków, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Stara Wola Gołębiowska (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 108/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04. 2007 r.