Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P57 P57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ELEKTROCIEPŁOWNIA” obejmujący tereny położone w rejonie ulic: Energetyków, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Stara Wola Gołębiowska (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 108/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r.