Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P57 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska,terenu PKP, m.p.z.p.”Energetyków”, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego – „ELEKTROCIEPŁOWNIA”
Uchwała: Uchwała Nr 108/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04. 2007 r.