Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P58 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, Potkańskiego, Podleśnej, dawnego Potoku Mnich – „RAJEC PODUCHOWNY 1”
Uchwała: Uchwała Nr 110/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.