Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P58 P58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 1” obejmujący teren ograniczony granicą miasta, ul. Potkańskiego, ul. Podleśną, dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 110/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.