Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P59 P59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 2” obejmujący teren ograniczony ul. Podleśną, ul. Potkańskiego, granicą miasta i dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 111/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.