Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P59 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Potkańskiego, granicą m. Radomia, dawnego Potoku Mnich, Podleśną – „RAJEC PODUCHOWNY 2”
Uchwała: Uchwała Nr 111/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.