Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P60 P60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 3” obejmujący teren ograniczony granicą miasta i dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 112/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r.