Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P60 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, dawnego Potoku Mnich, granicą m. Radomia – „RAJEC PODUCHOWNY 3”
Uchwała: Uchwała Nr 112/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.