Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P64 P64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KONIÓWKA” obejmujący teren ograniczony: od strony płn.-zach. i płn.-wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony płd.-wsch. ul. Czarnieckiego, od strony płd.-zach. ul. Folwarczną (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2007 r.