Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P64 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony od strony półn.- zach. i pół. – wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony płd. – wsch.ul. Czarnieckiego, od strony płd. – zach. ul. Folwarczną – „KONIÓWKA”
Uchwała: Uchwała Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2007 r.