Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P68 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: : 11- Listopada, Struga i Zbrowskiego – „RADOMIAK”
Uchwała: Uchwała Nr 416/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.11.2008 r.