Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P68 P68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADOMIAK” dla terenu ograniczonego ulicami 11-go Listopada, Zbrowskiego, Struga i od strony zachodniej granicą terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Radomiu (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 416/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.11.2008 r.