Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P70 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ STARE MIASTO”
Uchwała: Uchwała Nr 512/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.04.2009 r. (uchwała uchylona)
P70
Uchwała: Uchwała Nr 142/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.06.2015 r.