Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P70
Uchwała: Uchwała Nr 142/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.06.2015 r.