Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARY OGRÓD”
Uchwała: Uchwała Nr 515/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.04.2009 r. /wyłączająca teren z opracowania planu „Dolina rzeki Mlecznej”
P71
Uchwała: Uchwała Nr 513/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.04.2009 r.