Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P71 P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mireckiego, Szarych Szeregów, Kraszewskiego, granicą terenów usługowo-mieszkaniowych, ulicami Wernera, Chłodną, Okulickiego w Radomiu zwany „STARY OGRÓD” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 513/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.04.2009 r.