Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P72 P72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 729/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2018 r.