Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P72 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Źółkiewskiego, Mieszka I, Perzanowskiej, terenem PKP, Energetyków – „BRZUSTÓWKA – II ETAP ”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 100/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P72
Uchwała: Uchwała Nr 247/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 17.12.2007 r.