Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P73 P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.08.2017 r.