Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P73 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II”
Uchwała: Uchwała nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.08.2017 r.