Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P74 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA” na obszarze płożonym przy ulicy Przytyckiej w Radomiu
Uchwała: Uchwała Nr 211/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.10.2011 r .