Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P74 P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 211/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.10.2011 r .