Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P83 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Mlecznej zw. „PIOTRÓWKA” położonego w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Mlecznej, ul. Odrzańskiej, ul. Okulickiego, płn. – wsch. Granicą terenów nie zabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, ul. Dębową
Uchwała: Uchwała Nr 190/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011r.