Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P83 P83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Mlecznej zwany „PIOTRÓWKA” położony w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Malinowej, ul. Odrzańskiej, ul. Okulickiego, płd.-wsch. granicą terenów nie zabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, ul. Dębową (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 190/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011r.