Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P85 P85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia na obszarze w rejonie ulic KOZIENICKIEJ i WOJSKA POLSKIEGO – etap III (PROJEKT)
Etap: 3
Uchwała: Uchwała Nr 610/1998 Rady Miejskiej w Radomiu z 04.06.1998 r.
P85
Uchwała: Uchwała Nr 334/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.