Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P85 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą KOZIENICKĄ, AL. WOJSKA POLSKIEGO i TORAMI PKP – III ETAP
Etap: 3
Uchwała: Uchwała Nr 610/98 Rady Miejskiej w Radomiu z 04.06.1998 r.
P85
Uchwała: Uchwała Nr 334/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.12.2003 r.