Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P86 P86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POŁUDNIE” obejmujący teren ograniczony ul. Gębarzewską, zachodnią granicą terenu kolejowego, granicą miasta i ul. Wierzbicką z wyłączeniem terenów kolejowych, będących terenami zamkniętymi – etap II (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 107/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r.
P86
Uchwała: Uchwała nr 449/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009 r. (uchwała zmieniająca)