Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P86 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Gębarzewskiej, terenem PKP, granicą m. Radomia – „POŁUDNIE – II ETAP ”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 107/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P86
Uchwała: Uchwała Nr 449/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.02.2009 r./uchwała zmieniająca/