Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P87 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Warsztatowej, Wierzbickiej,granicą m. Radomia – „POTOKOWA – II ETAP ”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 103/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P87
Uchwała: Uchwała Nr 450/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.02.2009 r./uchwała zmieniająca/