Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P87 P87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTOKOWA” obejmujący teren ograniczony ul. Wierzbicką, ul. Warsztatową i granicą miasta z wyłączeniem terenów kolejowych – etap II (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała Nr 103/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r.
P87
Uchwała: Uchwała Nr 450/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.02.2009 r. (uchwała zmieniająca)