Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P89 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WOŚNIKI”
Uchwała: Uchwała Nr 517/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z 28.08.2017 r.