Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”
Uchwała: Uchwała Nr 385/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2012 r. /uchw. uchylona/
P93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”
Uchwała: Uchwała Nr 435/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 03.12.2012 r. /uchw. uchylona/
P93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”
Uchwała: Uchwała Nr 527/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 22.04.2013 r. /uchw. uchylona/
P93 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”
Uchwała: Uchwała Nr 608/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.02.2018 r.