Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P95 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 383/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2012 r.