Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P96 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA” (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 382/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 27.08.2012 r.