Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P97 P97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW” – etap II (PROJEKT)
Uchwała: Uchwała Nr 436/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 03.12.2012 r.
P97
Uchwała: Uchwała Nr 143/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.06.2015 r. (uchwała zmieniająca)
P97
Uchwała: Uchwała Nr 691/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 18.06.2018 r. (uchwała zmieniająca)