Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW”
Uchwała: Uchwała Nr 104/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z 23.04.2007 r. /uchw. uchylona/
P97
Uchwała: Uchwała Nr 436/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z 03.12.2012 r.
P97
Uchwała: Uchwała Nr 143/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.06.2015 r. (uchwała zmieniająca)