Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P97 P97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW” – etap II (PROJEKT)
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 436/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.12.2012 r.
P97
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 143/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. (uchwała zmieniająca)
P97
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 691/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2018 r. (uchwała zmieniająca)
P97
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 730/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r. (zmiana granic planu)