ANKIETA DO STUDIUM MIASTA RADOMIA

Na jakim osiedlu mieszkasz?

Jak mieszkasz?

Blok Kamienica Dom

Podaj płeć

Kobieta Mężczyzna

Ile masz lat?

mniej niż 18
18-40
41-60
więcej niż 60
MIASTO ROZWOJOWE

Jakich usług brakuje w Twojej okolicy?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi
jeśli nie brakuje, nie zanaczaj nic

handlowych
gastronomicznych
oświatowych (szkoły i przedszkola)
zdrowia
opieki społecznej i socjalnej
sportu i rekreacji
kulturalnych
opieki nad zwierzętami
innych (podaj jakich):

Jakie uciążliwości występują w Twoim otoczeniu?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi
jeśli nie występują, nie zanaczaj nic

uciążliwe usługi
przemysł
uciążliwe ciągi komunikacyjne
zaniedbana zieleń
zniszczona zabudowa
bariery architektoniczne (np. brak podjazdów, wind, wysokie schody)
niebezpieczne miejsca (np. ryzyko wandalizmu)
inne (podaj jakie):
MIASTO MOBILNE

Jakie zauważasz problemy transportowe dotyczące Twojego osiedla?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi
jeśli nie zauważasz, nie zanaczaj nic

zbyt daleko do przystanków
niewygodne autobusy
za długi czas jazdy autobusem
autobusy stoją w korkach
zbyt długi czas oczekiwania pieszych na światłach
niebezpieczne przejścia dla pieszych
brak lub krzywe chodniki
mała ilość dróg i udogodnień rowerowych
parkowanie samochodów na chodnikach i trawnikach
za mało miejsc parkingowych
zbyt mało dróg dla samochodów
hałas drogowy
zbyt duże prędkości samochodów
inne (podaj jakie):
MIASTO EKOLOGICZNE

Jakich terenów zieleni brakuje na Twoim osiedlu?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi
jeśli nie brakuje, nie zanaczaj nic

dużego parku
małych parków i skwerów
zieleni ulicznej
zieleni naturalnej (łąk, lasów)
boisk sportowych
ogródków sąsiedzkich/społecznościowych
ogródków działkowych
zieleni izolującej od obiektów uciążliwych
innych (podaj jakich):

Jakie powinny być tereny zieleni na Twoim osiedlu?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi

rekreacyjno-wypoczynkowe
tematyczne (np. park bajki, przygód, eksperymentów)
ekologiczne (np. pochłaniające zanieczyszczenia powietrza)
naturalne
sportowe
edukacyjne (np. edukacji ekologicznej, historii miasta)
zdrowotne (np. tężnie solankowe)
inne (podaj jakie):
MIASTO EKONOMICZNE

Czy pieniądze miasta i mieszkańców powinny być przeznaczone w szczególności na:

budowę nowej infrastruktury dla pojedynczej zabudowy na obrzeżach miasta?
budowę nowej i modernizację starej infrastruktury w zwartych osiedlach?

Gdzie chciał(a)byś robić codzienne zakupy w Twojej okolicy?
możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi

w lokalnych sklepach
na targowiskach/bazarach
w dyskontach
w galeriach handlowych
w innych (podaj jakich):