Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miniaturka z planem

A01. 01. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w obrębie ulic: AL. GRZECZNAROWSKIEGO, NIEMCEWICZA, JARZYNOWEJ i BIAŁEJ


Miniaturka z planem

A02. 02. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Radomia w rejonie ulic: KOLEJOWA, STAROOPATOWSKA, POZNAŃSKA i nowoproj. ŚLĄSKA


Miniaturka z planem

A03. 03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: WARSZAWSKIEJ, ŻÓŁKIEWSKIEGO i PUŁASKIEGO


Miniaturka z planem

A04. 04. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy UL. CZARNIECKIEGO, RZEKĄ MLECZNĄ i terenami leżącymi po południowej stronie UL. RYBNEJ


Miniaturka z planem

A05. 05. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: WIERZBICKĄ, WJAZDOWĄ, PAŹDZIERNIKOWĄ, BRACKĄ, ŻAKOWICKĄ, terenami PKP od strony wschodniej i zajezdnią MPK od strony południowej (plan „ŻAKOWICE”)


Miniaturka z planem

A06. 06. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia w rejonie ulic: MALCZEWSKIEGO, KILIŃSKIEGO, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, ŻEROMSKIEGO (plan „WITOLDA-KILIŃSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A07. 07. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia na obszarze w rejonie ulic: KELLES-KRAUZA, PLAC JAGIELLOŃSKI, MALCZEWSKIEGO (plan „PLAC JAGIELLOŃSKI”)


Miniaturka z planem

A08. 08. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: PÓŁNOCNEJ, LESIOWSKIEJ, KOZIENICKIEJ i ZUBRZYCKIEGO


Miniaturka z planem

A09. 09. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu


Miniaturka z planem

A10. 10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmująca teren położony między AL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. ZWOLIŃSKIEGO i granicą adm. m. Radomia z obszarem Gminy Jedlnia-Letnisko


Miniaturka z planem

A11. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LEŚNICZÓWKA” w Radomiu


Miniaturka z planem

A12. 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: KASZTELAŃSKIEJ, ORKANA


Miniaturka z planem

A13. 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w obrębie ulic: IDALIŃSKIEJ, SŁOWACKIEGO, BLISKIEJ, GAŁCZYŃSKIEGO, WYŚCIGOWEJ, BIAŁEJ i RZESZOWSKIEJ


Miniaturka z planem

A14. 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 42 przy UL. ŁĄCZNEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A15. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy UL. SŁOWACKIEGO 346 w Radomiu


Miniaturka z planem

A16. 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „KRZEWIEŃ” w rejonie położonym między ulicą Krzewień, rzeką Mleczną, płn. granicą działki nr geod. 12/1 i płd. granicą działek nr geod. 99, 124, 125, 126, 127, 128 przy ul. Krzewień


Miniaturka z planem

A17. 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Radomiu w rejonie UL. JANISZPOLSKIEJ 48, obejmujący działkę nr geod. 133/1


Miniaturka z planem

A18. 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 3/2 i 1/2 przy UL. WITOSA w Radomiu


Miniaturka z planem

A19. 19. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedle „DZIERZKÓW” w Radomiu


Miniaturka z planem

A20. 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 12/10, 13/21 i 13/9 przy UL. STAROWIEJSKIEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A21. 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze położonym w rejonie ulic: SKRAJNEJ I BULWAROWEJ


Miniaturka z planem

A22. 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 112/31 przy UL. WIERTNICZEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A23. 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 235 i 236/2 przy UL. ZŁOTEJ


Miniaturka z planem

A24. 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia w rejonie ulic: Szewskiej, Grodzkiej, Rynku, Wałowej i Malczewskiego (plan „UL. RWAŃSKA”)


Miniaturka z planem

A25. 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: GRODZKIEJ, Krakowskiej, Rynku i ul. Wałowej (plan „UL. GRODZKA”)


Miniaturka z planem

A26. 26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w południowej części Radomia w obrębie UL. ARMII KRAJOWEJ, WITKACEGO, GODOWSKIEJ, WIEJSKIEJ (plan „GODÓW-MALCZEW”)


Miniaturka z planem

A27. 27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA (zmiana nr 1 cz. planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA”)


Miniaturka z planem

A28. 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „SITA” Radom Sp. z o.o. przy UL. WITOSA 76 w Radomiu


Miniaturka z planem

A29. 29. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmujący obszar w rejonie ulic: KILIŃSKIEGO, WITOLDA i ŻEROMSKIEGO (zmiana cz. planu „WITOLDA-KILIŃSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A30. 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy UL. CHABROWĄ i granicami miasta Radomia


Miniaturka z planem

A31. 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: KOZIENICKĄ i WOJSKA POLSKIEGO oraz torami PKP – I etap


Miniaturka z planem

A32. 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o nr geod. 17/2, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 położone przy UL. HODOWLANEJ i KIELECKIEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A33. 33. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu (zmiana nr 1 cz. planu „SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A34. 34. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum miasta Radomia w rejonie ulic : Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „CENTRUM PÓŁNOC” (zmiana planu uchwalonego w 2000 r.)


Miniaturka z planem

A35. 35. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w obrębie ulic: AL. GRZECZNAROWSKIEGO, NIEMCEWICZA, JARZYNOWEJ i BIAŁEJ


Miniaturka z planem

A36. 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOREJ” obejmujący teren położony w rejonie ulic: WERNERA, SZARYCH SZEREGÓW, RODZINY WINCZEWSKICH, WARSZAWSKIEJ w Radomiu


Miniaturka z planem

A37. 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: KOZIENICKĄ i WOJSKA POLSKIEGO oraz torami PKP – etap IIa


Miniaturka z planem

A38. 38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia na obszarze w rejonie ulic: Kelles-Krauza, plac Jagielloński, Malczewskiego, zwanego „PLAC JAGIELLOŃSKI” (plan „RESURSA OBYWATELSKA” – zmiana cz. planu „PLAC JAGIELLOŃSKI”)


Miniaturka z planem

A39. 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: 11-go LISTOPADA, STRUGA i ZBROWSKIEGO


Miniaturka z planem

A40. 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PARK GOŁĘBIÓW PÓŁNOC” w Radomiu, na terenie położonym w rejonie ulic: Zbrowskiego, Chrobrego, Terenowej, Hallera


Miniaturka z planem

A41. 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZEWSKA”, na obszarze położonym w rejonie ulic: Wolność, Reja, placu Kazimierza i Szewskiej w Radomiu


Miniaturka z planem

A42. 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze ogrodów działkowych położonym przy UL. WARSZAWSKIEJ i WINCENTEGO WITOSA


Miniaturka z planem

A43. 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. Warszawską i rzeką Mleczną pod nazwą „TOR KARTINGOWY”


Miniaturka z planem

A44. 44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowska i Wiejska „GODÓW-MALCZEW” w Radomiu (zmiana cz. planu „GODÓW-MALCZEW”)


Miniaturka z planem

A45. 45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu (zmiana nr 2 cz. planu „SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A46. 46. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy UL. SŁOWACKIEGO 346 w Radomiu (zmiana cz. planu „SŁOWACKIEGO 346”)


Miniaturka z planem

A47. 47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki oznaczone nr ewid.: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie LOTNISKA RADOM – SADKÓW


Miniaturka z planem

A48. 48. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedla „DZIERZKÓW” w Radomiu (zmiana cz. planu „DZIERZKÓW”)


Miniaturka z planem

A49. 49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POŁUDNIE – etap I”


Miniaturka z planem

A50. 50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „ZALEW BORKI” na obszarze w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej


Miniaturka z planem

A51. 51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „CENTRUM PÓŁNOC” (zmiana planu „CENTRUM PÓŁNOC” uchwalonego w 2006 r.)


Miniaturka z planem

A52. 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTOKOWA – etap I”


Miniaturka z planem

A53. 53. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA (zmiana planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA” uchwalonego w 2006 r.)


Miniaturka z planem

A54. 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA”, na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego-Okulickiego-placu ks. Romana Kotlarza w Radomiu


Miniaturka z planem

A55. 55. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LEŚNICZÓWKA” w Radomiu (zmiana cz. planu „LEŚNICZÓWKA”)


Miniaturka z planem

A56. 56. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”, przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r. zmienionego uchwałą Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. – etap I (zmiana cz. planu „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A57. 57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego UL. RODZINY ZIĘTALÓW, UL. ZUBRZYCKIEGO, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO


Miniaturka z planem

A58. 58. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „CENTRUM PÓŁNOC” (zmiana cz. planu „CENTRUM PÓŁNOC” uchwalonego w 2012 r.)


Miniaturka z planem

A59. 59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BERNARDYNI” na terenie położonym w rejonie ulic: Żeromskiego, Wałowej, Lekarskiej, Tochtermana, Traugutta, Piłsudskiego


Miniaturka z planem

A60. 60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIENICKA – CMENTARZ – etap I”


Miniaturka z planem

A61. 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BRZUSTÓWKA – I etap” obejmujący teren w obrębie ulic: Zółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej


Miniaturka z planem

A62. 62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA”


Miniaturka z planem

A63. 63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LUBELSKA”


Miniaturka z planem

A64. 64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „GOŁĘBIOWSKA”


Miniaturka z planem

A65. 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „WOŚNICKA – etap I”


Miniaturka z planem

A66. 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap I”


Miniaturka z planem

A67. 67. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 549/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (zmiana nr 2 cz. planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA”)


Miniaturka z planem

A68. 68. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego UL. RODZINY ZIĘTALÓW, UL. ZUBRZYCKIEGO, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO (zmiana planu „RODZINY ZIĘTALÓW, ZUBRZYCKIEGO, ŻÓŁKIEWSKIEGO”)


Miniaturka z planem

A69. 69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO-NIEMCEWICZA-JARZYNOWA-BIAŁA – etap I”


Miniaturka z planem

A70. 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO”


Miniaturka z planem

A71. 71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW – etap I”


Miniaturka z planem

A72. 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WOŚNIKI”


Miniaturka z planem

A73. 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”


Miniaturka z planem

A74. 74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: WIERZBICKIEJ, TORUŃSKIEJ, STAROWIEJSKIEJ – etap I


Miniaturka z planem

A75. 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap II”


Miniaturka z planem

A76. 76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”


Miniaturka z planem

A77. 77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap I”


Miniaturka z planem

A78. 78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej – „PIOTRÓWKA”


Miniaturka z planem

A79. 79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – etap I”


A80. 80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia – etap III „Potkanów II”


This entry was posted in mpzp.