Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A02 02. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Radomia w rejonie ulic: KOLEJOWA, STAROOPATOWSKA, POZNAŃSKA i nowoproj. ŚLĄSKA
Uchwała: Uchwała nr 470/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19.06.1997 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 21/97 z 14.08.1997 r. poz. 198
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.