Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A03 03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: WARSZAWSKIEJ, ŻÓŁKIEWSKIEGO i PUŁASKIEGO
Uchwała: Uchwała nr 532/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.11.1997 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 2/98 z 30.01.1998 r. poz. 11
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.