Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A05 05. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: WIERZBICKĄ, WJAZDOWĄ, PAŹDZIERNIKOWĄ, BRACKĄ, ŻAKOWICKĄ, terenami PKP od strony wschodniej i zajezdnią MPK od strony południowej (plan „ŻAKOWICE”)
Uchwała: Uchwała nr 259/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.03.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 46 z 26.04.2000 r. poz. 462
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.