Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A06 06. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia w rejonie ulic: MALCZEWSKIEGO, KILIŃSKIEGO, NIEDZIAŁKOWSKIEGO, ŻEROMSKIEGO (plan „WITOLDA-KILIŃSKIEGO”)
Uchwała: Uchwała nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.03.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 46 z 26.04.2000 r. poz. 463
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.