Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A08 08. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: PÓŁNOCNEJ, LESIOWSKIEJ, KOZIENICKIEJ i ZUBRZYCKIEGO
Uchwała: Uchwała nr 311/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12.06.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91 z 16.08.2000 r. poz. 905
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.