Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A09 09. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 354/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.07.2000 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 14.08.2000 r. poz. 897
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.