Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A13 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w obrębie ulic: IDALIŃSKIEJ, SŁOWACKIEGO, BLISKIEJ, GAŁCZYŃSKIEGO, WYŚCIGOWEJ, BIAŁEJ i RZESZOWSKIEJ
Uchwała: Uchwała nr 587/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2001 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 168 z 14.08.2001 r. poz. 2627
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.