Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A15 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy UL. SŁOWACKIEGO 346 w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 698/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73 z 19.03.2002 r. poz. 1491
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.