Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A19 19. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedle „DZIERZKÓW” w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 755/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10.06.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 167 z 26.06.2002 r. poz. 3703
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.