Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A21 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze położonym w rejonie ulic: SKRAJNEJ I BULWAROWEJ
Uchwała: Uchwała nr 45/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.12.2002 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 325 z 18.12.2002 r. poz. 10159
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.