Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A22 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 112/31 przy UL. WIERTNICZEJ w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 189/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.06.2003 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190 z 15.07.2003 r. poz. 4796
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.