Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A23 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 235 i 236/2 przy UL. ZŁOTEJ
Uchwała: Uchwała nr 235/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.09.2003 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 256 z 03.10.2003 r. poz. 6762
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.