Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A24 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia w rejonie ulic: Szewskiej, Grodzkiej, Rynku, Wałowej i Malczewskiego (plan „UL. RWAŃSKA”)
Uchwała: Uchwała nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 192 z 02.08.2004 r. poz. 5071
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.