Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A25 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: GRODZKIEJ, Krakowskiej, Rynku i ul. Wałowej (plan „UL. GRODZKA”)
Uchwała: Uchwała nr 460/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 192 z 02.08.2004 r. poz. 5072
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.