Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A27 27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA (zmiana nr 1 cz. planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA”)
Uchwała: Uchwała nr 768/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 65 z 04.04.2006 r. poz. 2131
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.