Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A28 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „SITA” Radom Sp. z o.o. przy UL. WITOSA 76 w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 800/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 z 19.05.2006 r. poz. 3086
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.