Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A30 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy UL. CHABROWĄ i granicami miasta Radomia
Uchwała: Uchwała nr 827/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.05.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 133 z 12.07.2006 r. poz. 4378
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.